Tin nổi bật
2014-11-28 - Bài báo quốc tế được đăng năm 2014         .. 
Bản đồ
Tin mới nhất
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-10-2015   PTN HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG. . ..
NCS. Nguyễn Vinh Quan bảo vệ chuyên đề 2
Kính gửi các thầy, PTN HTNL kính mời tất cả các thầy tham dự báo cáo seminar chuyên đề 2 của NCS Nguyễn Vinh Quan Nội dung: Điều khiển giảm common mode cho biến tần đa bậc Thời gian 9h00-10h00, thư tư 28-10-2015 Địa điểm: Phòng ch..
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học:
Ngày 15-8-2015, đề tài KHCN cấp NN KC.03.17/11-15 "Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ nguồn biến đổi tần số 3 pha 50Hz/400Hz công suất lớn phục vụ cho các sân bay dân dụng Việt Nam" đã được Hội đồng đánh giá cấp nhà nước nghiệm thu. ..
Bài báo khoa học đăng 2015:
Tam K.T Ng., Nho V. Ng., Nadipuram (Ram) R. Prasad, "Eliminated Common-Mode Voltage Pulsewidth Modulation To Reduce Output Current Ripple For Multilevel Inverters", IEEE Transactions on Power Electronics (IF=6.008), Vol.99, 2015 (accepted). ..
Bảo vệ chuyên đề lần 2 năm 2014
Nghiệm thu Báo cáo chuyên đề lần 2. ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ NGUỒN BIẾN ĐỔI TẦN SỐ 3 PHA 50HZ/400HZ CÔNG SUẤT LỚN PHỤC VỤ CHO SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM” Mã số: KC.03.17/11-15 vào ngày 16 tháng 06 năm 2014 tại phòng chuyên đề Kho..
Bài báo quốc tế được đăng năm 2014
Bài báo quốc tế được đăng năm 2014         Nho-Van Nguyen, Tam Tu Nguyen Khanh, Hong-Hee Lee, “ A Reduced Switching Loss PWM Strategy to Eliminate Common Mode Voltage In Multilevel I..
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Điều trị bệnh sùi mào gà | http://bmbsteel.com.vn/ket-cau-thep/
tim hieu ket cau thep bmb phòng khám đa khoa thái bình dương phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a>